BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Báo giá, chính  sách hỗ trợ và hướng dẫn thanh toán

“Tác giả” là cá nhân hoặc tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tài khoản Outing.vn và sử dụng Outing Team app để sáng tạo nội dung và tổ chức chương trình. Sau đây, chúng tôi gọi là tác giả hoặc TGO.

QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ.

1. Được cấp tài khoản Webapp vận hành chương trình tại địa chỉ https://tgo.outing.vn 

2. Được Văn phòng Outing App tư vấn Online để sáng tạo và vận hành được chương trình.

3. Quyền lưu trữ thông tin trên ứng dụng và website, tác giả soạn kịch bản 1 lần nhưng được sử dụng nhiều lần về sau. 

4. Được cấp mã thử nghiệm miễn phí 1 lần cho kịch bản mới.

5. Được bảo lưu mã kích hoạt nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến CT bị hoãn / hủy. 

6. Được cấp tài khoản tác giả trên các sản phẩm số khác của Outing App.

8. Được truy cập trang thư viện game với gần 1100 trò chơi (nâng cấp thường xuyên) 

9. Được tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo, workshop của cộng đồng TGO

TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Các lưu ý về báo giá trên:

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC OUTING APP HỖ TRỢ 100% PHÍ CODE (không cần chứng minh):

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC OUTING APP HỖ TRỢ 100% PHÍ CODE (cần chứng minh)

Các chương trình thiện nguyện. Nhằm được chung tay đóng góp cho các chương trình thiện nguyện, đóng góp cộng đồng, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường... Outing App cam kết hỗ trợ 100% chi phí code app cho việc vận hành các chương trình gắn với mục tiêu thiện nguyện trên.

Trân trọng hợp tác!