Trở thành tác giả ngay hôm nay

Thỏa sức sáng tạo với công nghệ Outing

Ngày nay, Outing đang dần hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ, nền tảng sáng tạo nội dung hoạt động ngoài trời . 


Tất cả hướng đến một cộng đồng rộng lớn những người sáng tạo nội dung chất lượng cao và người sử dụng được wow về trải nghiệm.

TÀI KHOẢN TÁC GIẢ NỘI DUNG TEAM BUILDING CÔNG NGHỆ

Chỉ 3 bước đơn giản dưới đây để bạn có được tài khoản

Bước 1

Khởi tạo tài khoản tại https://tgo.outing.vn Đặt tên tài khoản và mật khẩu và tự kích hoạt tài khoản tại email của bạn.

Bước 2

Bạn đăng nhập tài khoản, xem hướng dẫn sử dụng và bắt đầu trải nghiệm.

Bước 3

Bạn liên hệ với Admin để mua Team Code phục vụ cho chương trình.

Trở thành tác giả trên Outing team, nếu bạn là:

thì bạn đang tìm thấy môi trường phù hợp cho sự sáng tạo kịch bản của mình, với Outing Team app.

TÀI KHOẢN BAN TỔ CHỨC CÁC TOUR DU LỊCH, SỰ KIỆN VỚI ỨNG DỤNG OUTING TRIP

Chỉ 3 bước đơn giản dưới đây để bạn có được tài khoản

Bước 1

Khởi tạo tài khoản tại https://trip.outing.vn Đặt tên tài khoản và mật khẩu và tự kích hoạt tài khoản tại email của bạn.

Bước 2

Bạn đăng nhập tài khoản, chỉnh sửa trang cá nhân, đặt mã BTC, xem hướng dẫn sử dụng và bắt đầu trải nghiệm.

Bước 3

Bạn liên hệ với Admin để tùy chọn loại tài khoản với các gói dịch vụ tương ứng nhu cầu sử dụng.

Bạn trở thành BTC  trên Outing Trip, nếu bạn là: